اخبار

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان دهلران در تاریخ 23 بهمن ماه سال جاری انجام شد.

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در راستای بررسی روند نگهداری، تخلیه و توزیع کود، بازدیدی از انبار کارگزارهای شهرستان چرداول  انجام و توصیه های لازم در این خصوص ارائه گردید.

 

اخبار برگزیده