اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از حضور آقای مهندس دولکو دبیر کمیته فنی و بازرگانی در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبرداد. در این جلسه پیرو مسائل مربوط به بازرگانی بحث وگفتگو کردند.

اخبار برگزیده