اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 سید صمد ضیائی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گبستان  گفت:در پی اطلاع رسانی هواشناسی استان مبنی بر پیش بینی ورود سامانه سرد و بارشی از روز جمعه، نوسانات و کاهش قابل ملاحظه دمای هوا طی هفته آینده نسبت به هفته جاری، در24 بهمن، جلسه ویژه ستاد پایش بمنظور هم اندیشی درخصوص اطلاع رسانی و ارائه توصیه های فنی به کشاورزان با هدف پیشگیری از خسارت های احتمالی ناشی از تنش های دمایی، در محل اداره کل هواشناسی استان برگزار شد کارشناس دیسکاشن هواشناسی  این شرکت شرکت کرد.

کلمات کلیدی : جلسه ستاد پایش