اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 در نشست کمیته بهره وری با حضور کارشناسان دفتر بهره وری وزارت جهاد کشاورزی ، معاونین و مدیران ستادی سازمان ، مدیران کل ادارات وابسته و رؤسای مراکز تحقیقات و بصورت مدیران جهاد کشاورزی 26 شهرستان حضور داشتند.

اخبار برگزیده