اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از بازدید تعدادی از کارگزاری های شهرستان دلگان برای مقدار توزیع شده کود در روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 خبرداد. در این بازدید کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای منصور امینی خواه ، مسئول حراست سازمان جهاد کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی حضورداشتند.

اخبار برگزیده