اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از نمونه برداری مواد حاصل از بوجاری جهت براورد نرخ اولیه مواد حاصل از بوجاری امروز شنبه مورخ 1402/11/28 توسط مسئول بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در انبار شهرستان زابل خبرداد.

اخبار برگزیده