اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان گفت تاکنون حدود 28 هزار تن انواع کودهای کشاورزی توزیع شده است.
 محمود خدابخشی با بیان اینکه سهمیه استان سمنان 38 هزار تن بوده گفت : صد در صد کود کشاورزی مورد نیاز تامین  شده و از این مقدار 28  هزار تن بین کشاورزان و بهره برداران سطح استان توزیع  شده است.
وی افزود : در سال جاری کودهای ازته به مقدار 78درصد ، کودهای فسفاته 57 درصد و کودهای پتاسه 83 درصد نسبت به سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی جذب شده که تا پایان سال جاری مابقی آن نیز جذب و توزیع خواهد شد .
خدابخشی در پایان اعلام کرد مصرف کودهای شیمیایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقدار 676 تن افزایش توزیع در سطح استان داشته است.