اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

مورخ 30 بهمن ماه مهندس صباغیان از کارخانه صنعت پتاس آسیا بازدید کردند.
در بازدید از این کارخانه نمونه گیری از چندین کود تولید شده در استان انجام و برای تست به آزمایشگاه ارسال شد.
ایشان افزودند استان سمنان یکی از استانهای پیشرو در تولید کودهای شیمیایی میباشد.