نمونه برداری از کود های شیمیایی دی آمونیوم فسفات ارسالی از بندر امام در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز شنبه  مورخ 98/6/30  اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از کودهای شیمیایی دی آمونیوم فسفات کیسه ارسالی از بندر امام به مقدار 200تن نمونه برداری و مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید