اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه میزان ۱۷۶۱۴ تن کود کشاورزی اوره با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی در استان بوشهر تامین و توسط کارگزاران استان بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردید.