اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه، میزان ۱۹۲۷۵ تن کود کشاورزی ازته از مبدا بوشهر به منظور تامین کود کشاورزی ازته مورد نیاز کشاورزان استان خراسان رضوی تامین و ارسال گردید.