کود سوپرفسفات تریپل

مقدار 1200 تن کود سوپرفسفات تریپل فله از مبداء بندر عباس به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان حمل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

با توجه به تخصیص دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان، از بیست و هفتم لغایت سی و یکم شهریور ماه، مقدار 1200 تن کود سوپرفسفات تریپل فله ارسالی از مبداء بندر عباس توسط 48 تریلر و کامیون در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد تا پس از عملیات کیسه گیری به مقاصد کارگزاران استان همدان حمل و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید