ورود 21 نمونه کود ارسالی از شعب شرکت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

در تاریخ 98/06/31 تعداد 20 نمونه کود از استان های مرکزی، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، کردستان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی و کرمان جهت انجام آزمایش های کنترل کیفی پس از عملیات کد گذاری به آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحویل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید