اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: عملیات انبارگردانی به منظور فرآیند شمارش و کنترل موجودی انواع کودهای کشاورزی در انبارهای سازمانی این مدیریت با حضور جناب آقای طاهری، جناب آقای کرد( دفتر مرکزی ستاد)، مسئول امور کود و مسئول پایش شرکت، از روز جمعه مورخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در استان بوشهر آغاز شد.