اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از توزیع بیش از 13 هزار و 570 تن انواع کود کشاورزی در شهرستان بوکان خبر داد.

محمود مظلومی  اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون میزان 10752 تن کود ازته (97 درصد سهمیه)، 2358 تن کود فسفاته (73 درصد سهمیه) و 465 تن انواع کود پتاسه (93 درصد سهمیه)، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان بوکان ارسال و توسط کارگزاران منطقه بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردید.

اخبار برگزیده