اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در بهمن ماه سال جاری 175 تن انواع کود کشاورزی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان فردوس توزیع شد.

احمد احمدنژاد افزود: از این میزان 120 تن کود ازته، 30 تن کود فسفاته و 25 تن کود پتاسه بوده است.

 

اخبار برگزیده