اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه مهندس راستین مسئول روابط عمومی شرکت با حضور در خبرگزاری ایرنا با مدیر خبرگزاری و خبرنگار حوزه جهاد دیدار و گفت و گو نمودند.

عطائی در این دیدار با اشاره به برنامه تولید داخلی شرکت گفت: یکی از ویژگی‌های مهم برنامه تولید داخلی در تامین و تدارک نهاده های کشاورزی، استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی تولید کود در کشور است که خوشبختانه این شرکت توانست، از مجموع ۳۲۰ هزار تن انواع کود تامین شده در سال ۱۴۰۱، معادل ۸۹ درصد را از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی تامین نماید.