اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

امضای قرارداد با شرکت تولیدی معدنی املاح ایران انجام شد.

خدابخشی مدیر شرکت خدمات حماتی کشاورزی استان سمنان با اعلام این خبر گفت کود سولفات پتاسیم گرانول به مقدار 10 هزار تن با شرکت املاح ایران قرارداد بسته شده که این شرکت ملزم به تحویل ان میباشد

خدابخشی افزود این قرارداد به مدت شش ماه میباشد و قابل تمدید است.