اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

حسین عطائی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور در میز خدمت جهاد کشاورزی به همراه مدیران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی خراسان رضوی با مردم دیدار و گفت و گو نمود.

شایان ذکر است میز خدمت جهاد، در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.