اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به منظور تاکید بر نحوه صحیح توزیع کود در شهرستان و رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حضور در شهرستان فریمان با کارگزار شرکت دیدار و گفت و گو نمود.

عطائی در این دیدار به لزوم توجه به نحوه صحیح کیسه گیری کودهای فله تاکید نمود.