مبارزه با آفت ساقه خوار برنج در 7200 هکتار از شالیزارهای نکاء استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکاء از مبارزه با نسل دوم ساقه خوار برنج در 7 هزار و 200 هکتار از شالیزارهای این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 36 هزار لیتر انواع آفت کش های نباتی در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین وتوزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید