اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جناب آقای  حمیدرضا جباری کارشناس  فنی  این شرکت استان  گلستان،  در  مسابقات مهارت های فردی زورخانه ای پیشکسوتان قهرمانی  کشور که در استان کرمانشاه برگزار شد موفق به دریافت حکم قهرمانی و یک قطعه نشان برنز گردید که با توجه  به تلاش و فعالیت های منسجم همکاران این شرکت در عرصه ورزش ، دراین راستا سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان نیز انتصاب  ایشان را تبریک گفتند و متن تیریک به شرح ذیل آمده است:


کلمات کلیدی : حکم قهرمانی زورخانه ای
اخبار برگزیده