اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اهدای لوح تقدیر از زحمات جناب آقای مهندس رسولی در تامین و تدارک کود شیمیایی در این استان قدردانی نمودند.

 

اخبار برگزیده