اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد دراسفندماه سال1402 باتوجه به محدودیتهای پیش آمده باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار50کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان همدان تامین وارسال نمائیم