اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

برداشت نخستین گندم کشور در تاریخ چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور جناب آقای دکتر نیکبخت و جمعی از مدیران و معاونین کشوری و استانی در منطقه لاورفین شهرستان بندرعباس آغاز شد.

آقای طهماسب غلام پور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اظهار داشت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین به موقع انواع کودهای شیمیایی نقش مهم و بسزایی در تولید محصول استراتژیک گندم دارد. 
آقای مهندس غلام پور افزود: این مدیریت از سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱ هزار تن انواع کود های شیمیایی از طریق شبکه کارگزاران، در سطح استان تامین تدارک و توزیع نموده است.

کلمات کلیدی : کود گندم کشاورز برداشت
اخبار برگزیده