اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نکا از سطح زیرکشت 3هزار و 700 هکتار ارقام پرمحصول شلتوک برنج دراین شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای ارقام محصول برنج توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.