ترویح و تسهیل در توسعه کشت های گلخانه ای دراستان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ترویح و تسهیل در توسعه کشت های گلخانه ای دراستان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو به نقل از رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اعلام داشت: آقای مهندس موسوی رئیس سازمان در جلسه توسعه کشت های گلخانه ای ضمن اشاره به رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در جهت افزایش عملکرد و بهره وری عوامل تولیدبر اهمیت توسعه گلخانه ها در استان تاکید و اشاره داشتند همه دست اندر کاران این امر در استان باید به گونه ای عمل نمایند تا ضمن ترویج ، شرایط سهل و آسانی جهت احداث گلخانه ها ایجاد گردد و این بخش سرعت بیشتری گیرد.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید