55 هزار هکتار سطح تعهدکاشت کلزا در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :

در سال جاری سطح تعهد استانی کاشت کلزا 55 هزار هکتار ابلاغ شده که 50 هزار هکتار آن کشت آبی و 5 هزار هکتار دیم است.

 وی افزود کاشت کلزا در استان فارس از اوایل شهریورماه در شهرستان های شمالی شروع شد که ده روز آینده کاشت در این مناطق به پایان می رسد همچنین از پنج مهرماه کاشت در شهرستان های معتدل آغاز می شود.

به گفته وی در برنامه ریزی الگوی کشت در سطح ملی و به طور خاص استان فارس، توسعه کمی و کیفی کلزا در اولویت قرار دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید