اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

دکتر قنبری ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به همراه معاونین خود در ابتدای سال از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید با کارکنان این شرکت دیدار و گفت و گو نمود.

مهندس عطائی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در این دیدار گزارشی از عملکرد یک ساله شرکت و نحوه توزیع کود در استان ارائه نمود و اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته توانستیم سهمیه مورد نیاز شهرستان های استان را از طریق شبکه کارگزاران شرکت، میان کشاورزان در سراسر استان توزیع نمائیم.