اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در مورخ شنبه 18 فروردین 1403 ، از 2 کانتینر 20 فوت به میزان 32تن سم تکنیکال پروپارژیت از مبدا کشور چین ، در اسکله شهید رجایی – بندرعباس نمونه برداری گردید.

نمونه برداری مزبور توسط آقای عباس زاده رئیس اداره بازرگانی استان هرمزگان ، آقای مهدویان کارشناس امور بازرگانی ستاد و آقای علاقه بندان مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ، در محل دپو کانتینر در اسکله شهید رجایی صورت پذیرفت.

آقای طهماسب غلام پور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به عنوان یکی از مبادی های مهم در کشور نقش اساسی و مهم در تامین نهاده های کشاورزی کشور دارد.


کلمات کلیدی : سم اسکله کشاورزی نهاده