اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقدار 500 تن کود کشاورزی اوره برای توزیع بین کشاورزان استان کهکیلویه و بویراحمد در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تخلیه شده است. این مقدار کود اوره از پتروشیمی لردگان برای توزیع در این استان ارسال شده و در کیسه های 50 کیلوگرمی براساس برنامه سازمان جهادکشاورزی استان، برای کارگزاران شرکت ارسال خواهد شد تا بین کشاورزان استان براساس حواله کود، توزیع شود.