تشکیل جلسه رسیدگی به مشکلات کارگزاران با حضور مسئولین سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمودجلسه ای با حضور معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونت سازمان تعاون روستایی استان به همراه مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی شهرستان های اصفهان و فلاورجان  ونماینده کارگزاران بخش خصوصی در خصوص مسائلا و مشکلات قراردادهای کارگزاران در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید.

مسائل مطرح شده از سوی اتحادیه های تعاون روستایی در جلسه پیرامون تغییر در تنظیم قراردادهای فی مابین به صورت خریدو فروش،تغییر در افزایش نرخ کارمزد، فروش نهاده های کشاورزی به صورت اعتباری،مالیت بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی بود که مقرر گردید مسائل مطرح شده به مراجع ذی صلاح ارجاع تا نسبت به طرح و ارائه راه کار قانونی اعلام نظر گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید