ارزش اقتصادی بیش از 657 میلیارد تومانی کشت دوم برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان بابل از ارزش اقتصادی 657 میلیارد و 32 میلیون تومانی کشت دوم برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت مجدد برنج دراراضی شالیزاری مازندران و به خصوص شهرستان بابل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید