توزیع 28 تن بذر شبدر در بابل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از توزیع 28 تن بذر محصول علوفه ای شبدر برسیم در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود: کودهای پرمصرف موردنیاز برای توسعه کشت محصول علوفه ای شبدر در شهرستان بابل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید