اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : عملیات نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول تولید شرکت پویا تدبیر فراست ساوه توسط کارشناس محترم فنی کود استان ، جناب مهندس رضایی و به همراه نماینده محترم شرکت پویا تدبیر ، در مجتمع انبارهای کود شهید شاملو واقع در کیلومتر 7 جاده خمین ، داد و همچنین بسته های نمونه گیری پس از لیبل گذاری مشخصات کود و بسته بندی و پلمپ استانی ، به مرکز تحقیقات کشاورزی کرج ارسال شده است .


اخبار برگزیده