اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی : خبر از برگزاری جلسه مشترک کارگروه کود پایش استان ، با حضور همکاران شرکت خدمات حمایتی جناب مهندس رضایی ، معاونت فنی کود استان و همچنین حراست جناب مهندس پوریا نوروزی با همکاران مرکز خدمات جهاد کشاورزی سربند شازند روستای هندودر و با حضور کشاورزان منطقه و کارگزار کود ، جهت بررسی و مشگلات بوجود آمده در نحوه توزیع کودهای کشاورزی . و توضیخات جامع و کامل جناب مهندس رضایی در خصوص نحوه تدارک ، توزیع به موقع کود ، سهمیه در سامانه توزیع و نکات ارزنده و مفید دیگر در خصوص کودهای کشاورزی به مجموع همکاران شاغل در مرکز خدمات کشاورزی هندودر . 

 


اخبار برگزیده