اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر داد: بازدید از کارگزاران کود کشاورزی  تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی شهرستان خمین و حومه توسط کارشناس در واحد فنی و تولیدی کود استان جناب مهندس رضایی  و حراست جناب مهندس پوریا نوروزی و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان خمین، خبرداد.

در این  بازدیدها از موجودی انبارها، حواله الکترونیکی  کود کشاورزی تحویلی به کشاورزان، میزان مصرف کودهای غیر یارانه ای و بازدید از مکان انبارها به جهت کودهای تقلبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 


اخبار برگزیده