اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  خبر داد: بارگیری و ارسال کود کشاورزی اوره از انبارهای سازمانی استان به مقدار 55 تن به کارگزار بخش خصوصی آقای بهرام رضایی در اردیبهشت  ماه سالجاری به شهرستان خنداب روستای اناج، ارسال شد.                                          

 


اخبار برگزیده