پایش و رصد کارگزاران با قدرت در استان مازندران ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پایش و رصد همه جانبه تمامی کارگزاران تحت پوشش در سطح استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

این اقدام در راستای نظارت بر روند تامین و توزیع بهینه کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در سطح استان مازندران انجام می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید