اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ازبارگیری و  ارسال 290 تن انواع  کود کشاورزی اوره به مقدار 265تن ، سوپر فسفات تریپل به مقدار 10 تن  ، سوپر فسفات ساده به مقدار 7/5 تن  ، سولفات پتاسیم پودری و گرانوله به مقدار 7/5 تن   در روزهای اخیر اردیبهشت ماه سالجاری ،   برای کشاورزان خبرداد .

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود : انواع کودهای کشاورزی ارسال  شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبارهای سازمانی  استان و مبادیهای حمل در کشور  به  کارگزاران  تحت پوشش  در سطح استان  ارسال شده تا دربین کشاورزان متقاضی براساس سهیمه ،  توزیع شود . 

 


اخبار برگزیده