اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر داد: برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظتی  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان مرکزی، 24 اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 10صبح، در دفتر مدیریت و با  حضور رییس کمیسیون معاملات و همکاران واحدهای امور مالی و حراست  استان  و با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد ، و شرکتهای متقاضی که  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حضور داشتند برگزار شد .

 


کلمات کلیدی : برگزاری مناقصه حفاظتی
اخبار برگزیده