اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر داد:   انواع کود کشاورزی به مقدار 379 تن ( اوره به مقدار 366.5 تن، فسفات ساده به مقدار 12.5 تن) براساس سهمیه تخصیصی در انبارهای کارگزاران شهرستان ساوه و زرندیه و حومه در هفته سوم اردیبهشت ماه سالجاری توزیع شد .

سید علیرضا موسوی افزود : کودهای مذکور در حال توزیع بین کشاورزان براساس سهمیه اعلام شده در سیستم پایش کود و از سوی تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ، میباشد . 

 


اخبار برگزیده