اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی استان مرکزی  خبر داد: تدارک و ارسال مقدار 280 تن انواع  کودهای کشاورزی از مبادی حمل کود و انبارهای سازمانی، که شامل کود اوره، سوپر فسفات تریپل، کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم پودری و گرانوله به کارگزاران تحت پوشش کود در شهرهای اراک و حومه، آشتیان، خمین و دلیجان صورت گرفت.

ایشان افزودند: در اردیبهشت  ماه  سال جاری مقدار 180 تن کود اوره ، مقدار 25 تن سوپرفسفات تریپل، مقدار 37/5 تن کلرور پتاسیم، مقدار37/5 سولفات پتاسیم پودری و گرانوله بین کشاورزان عزیز توزیع شده است . 

 


اخبار برگزیده