اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمودند که : بازدید از کارگزاری های توزیع کودهای کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط  اکیپ کارشناسان استان و پرسنل اداره صمت و بازرگانی و همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک و حومه در اردیبهشت  ماه سال جاری در راستای پایش اسناد و بررسی میزان نهاده های موجود و کنترل و بازرسی صحت و سلامتی کیفیت اقلام کودی در شهرستان اراک و حومه  انجام گرفت . 

 


اخبار برگزیده