اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

حسین عطائی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت شرکت خدمات حمايتي کشاورزي به عنوان يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي اظهار داشت: این شرکت بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تهيه، تأمين و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد.

مدیر خراسان رضوی در ادامه افزود: در حال حاضر توزيع 100 درصد کودهاي يارانهاي در سطح کشور توسط شرکت خدمات حمايتي کشاورزي انجام ميشود.

وی در خصوص آمار عملکرد سال جاری خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تا 25 اردیبهشت ماه بیش از 22 هزار تن انواع کودهای کشاورزی ازته، فسفاته و پتاسه در استان توزیع شده است.

به گفته این مقام مسئول، از این مقدار کودهای توزیع شده، 20 هزار و 509 تن کود ازته، 1 هزار و 345 تن پتاسه و 873 تن کود فسفاته بوده که از مبادی حمل و پتروشیمی‌ها و همچنین از محل ذخیره انبار، به مقصد انبار های کارگزاران شرکت در تمامی شهرستان‌های استان ارسال شده است.

 

عطائی ضمن تاکید بر لزوم توجه به حوزه تولید داخلی کودهاي شيميايي يارانهاي اظهار داشت: خوشبختانه در برنامه تأمين و تدارک کودهاي يارانهاي کشور در سال گذشته 85 درصد توليد داخلي و سهم واردات کمتر از 15 درصد بوده است که اين يک اتفاق بسيار خوبي در حوزه کودهاي شيميايي است و سهم توليد داخلي در سالهاي گذشته بهطور مرتب افزايش پيدا کرده است.

 

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با توجه به اولويتهاي وزارت جهاد کشاورزي، عمده کود يارانهاي تخصيص يافته به کشاورزان مطابق الگوی کشت، براي محصولات اساسي کشاورزي ميباشد.

 

اخبار برگزیده