نشست کلزا کاران استان اصفهان به منظور تسهیل در کاشت این محصول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود با برنامه ریزی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و بر اساس مکان یابی های انجام شده و انتخاب بهره برداران شاخص استانی جلسه ای با حضور بهره برداران این بخش در محل سازمان برگزار گردید. در این جلسه موارد و مسائل راهبردی و تخصصی کاشت کلزا توسط کارشناسان در خصوص تهیه بذر ، کود و آماده سازی بسترهای کاشت و ادوات کاشت انجام تا بهره برداران بتوانند راحتر و در اسرع وقت در زمان بندی لازم نسبت به کاشت کلزا اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید