اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 31 اردیبهشت 1403 جلسه‌ای راس ساعت 8 صبح با حضور آقای طهماسب غلام پور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، آقای امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان، معاونین و همکاران اداری شرکت و روسای مراکز جهاد کشاورزی و کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی فعال در شهرستان رودان در دفتر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودان برگزار گردید.

ابتدا آقای امیری جلسه را با ذکر آیاتی از کلام الله مجید شروع نمودند و در ادامه مدیران مراکز ، کارشناسان و کارگزاران توزیع کود در خصوص چالش های موجود در زمینه توزیع کود بحث و تبادل نظر نمودند.

در پایان آقای مهندس غلام پور افزود: هیچ گونه مشکلی در تامین کود کشاورزی در استان هرمزگان وجود ندارد باید کمک کنیم که حداکثر نیاز بهره برداران به کودهای کشاورزی برآورده شده و با ایجاد هماهنگی و تعامل بین شرکت، مدیران شهرستان و روسای مرکز و در نهایت تلاش کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان هرمزگان این موضوع قابل تحقق است. 


اخبار برگزیده