بازدید کارگزاران طی 6 ماهه اول سال98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، از ابتدای سال 98 تا پایان شهریور ماه تعداد56 مورد بازدید از انبارکارگزارن مدیریت  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان خراسان جنوبی بعمل آمد و تعداد 24 فقره اخطار کتبی جهت رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملها به ایشان ابلاغ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید