اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از تامین 126 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه برای توزیع بین کشاورزان استان تهران خبر داد.

علی محمدحسینی گفت: برای تامین کود کشاورزی مورد نیاز کشاورزان استان تهران و براساس سهمیه سال 1403، طی هفته گذشته مقدار 126 تن کود اوره به استان حمل و در بین کارگزاران استان تهران توزیع شده است.

 

 

اخبار برگزیده