اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان 

علیرضا احمدوندی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ازتوزیع میزان 300 تن کود اوره تولید پتروشیمی پردیس به انبارهای کارگزاران شهرستان سلسله در استان لرستان لرستان خبرداد.

علیرضا احمدوندی با اعلام این مطلب گفت: این میزان کود اوره از هفته گذشته تاکنون توسط کارگزاران تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان با حواله الکترونیک به کشاورز در این شهرستان توزیع شده است.

اخبار برگزیده